Rabu, 26 Oktober 2011

Orang Mati

"Sesungguhnya, saya ini orang mati. Setiap hari kematian saya berkurang. Berapa lamakah kiranya saya mati di dunia ini. Masih lama lagi hidup saya nanti. Saya tentu kembali hidup. Mati kaya akan dosa dan seksa neraka banyak sekali saya alami di dunia. Sebaliknya, kalau besok saya hidup, tiada terhitung kebahagiaan yang saya rasakan, langgeng (abadi) untuk selama-lamanya."
~ Syeikh Siti Jenar ~